Nasca a její tajemství I.

Přidáno: 27.1.2009 |
Autor: Eva
Fotografie: Milena
Štítky: 2008 | Jižní Amerika | Nasca | Peru | UNESCO
Náhled tisku

Nasca, Peru Nasca je známá především geoglyfy, které se nacházejí v jejím okolí. Jsou to obrazce v poušti - linie i znázornění zvířat či postav - o jejichž původu a účelu se dodnes vedou spory. Erich von Daniken je považuje za výtvory mimozemšťanů, Maria Reiche, která je pro svět objevila a zasvětila jejich zkoumání celý svůj život, byla toho názoru, že je vytvořily starověké civilizace a mají odrážet hvězdnou oblohu. Jsou odrazem souhvězdí a tvoří tedy kalendář.

Na prohlídku okolí Nascy jsme vyrazily s Ježíšem (šp. Jesus). Maličkým autíčkem Tico s námi uháněl nejdřív po silnici, pak cestou necestou pouští. Když mu vypadl klíček ze zapalování, nevadí, autíčko jelo dál. Až když jsme zastavili, vylovil ho z podlahy. Jesus byl dlouholetý průvodce, jehož koníčkem byly právě geoglyfy, takže jsme podstoupily několikahodinovou podrobnou přednášku. Snažila jsem se být neustále ve střehu, protože Jesus svůj výklad zpestřoval kontrolními otázkami, na které jsem, pokud mi to mé znalosti španělštiny dovolovaly, pokud možno odpovídala.

Nasca, Peru Byla to opravdu svérázná figura. V 60. letech byl žákem Marie Reiche a tak nám velmi názorně přibližoval její život a výzkumy. Byla Němka a vydala se do Peru krátce po válce zkoumat geoglygy. Neměla rodinu, její aktivity financovala sestra - lékařka. Když po 50 letech Maria oslepla a onemocněla Parkinsonovou chorobou, sestra přijela za ní, aby se o ní starala. Nakonec však zemřela dřív, což byla pro Marii velká rána. Sama Maria zemřela v 90 letech s malým důchodem ve vojenské nemocnici v Limě. Přála si být pohřbena mezi naskými liniemi. Teprve po její smrti peruánský stát projevil o její dílo zájem, postavil jí mauzoleum a dnes těží z turistického ruchu, který obrazce v poušti přitáhly.

Obrazce na planině Nasca patří mezi tzv. geoglyfy. Na náhorní planině nacházející se přibližně 400 km jižně od Limy se nachází více než 300 obrazců, tvořených tajemnými liniemi. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné zejména při pohledu z letadla nebo balonu a dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny.

Náhorní plošina Nasca o rozloze asi 450 km2 je pouštní oblastí, ale je zřejmé, že v období přibližně 200 př. n. l. - 800 let n. l. byla zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nasca. Dnešní znalosti o jejich kultuře jsou spíše zanedbatelné, jelikož se nedochovaly žádné písemné památky a ani zánik civilizace Nasca není zcela vyjasněn.

Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata, hmyz, ryby a ptáky, nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů.

Linie a geoglyfy v oblasti Nasca a Pampas de Jumana jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Nasca, Peru

Jesus nám zblízka ukázal, jak jsou obrazce tvořeny. Buď jsou světlé, a tehdy jsou kameny odhrabané na okraj, nebo jsou tmavé a kameny jsou naopak navršeny. Vrstva bez kamení je ztvrdlá tím, že přes noc se na ní usadí mlha, kterou přes den sluníčko vysuší a vytvrdí. Obrazce a linie vznikaly v průběhu několika stovek let před i po našem letopočtu a vzájemně se překrývají. Linie zřejmě byly vytyčovány pomocí kůlů spojených provazy. K přehlédnutí obrazců stačí vystoupit o několik metrů výš, takže Nascové mohli mít jakési rozhledny, ze kterých kontrolovali svoji práci. To, že jsou obrazce dílem civilizace, která v této oblasti žila, podpořila M. Reiche skutečností, že stejné obrazce byly nalezeny Nasca, Peru v hrobech Nasců, na jejich oděvech i jako tetování.

I dnešní turisté mohou obrazce vidět z rozhleden, ale největším lákadlem je vyhlídkový let. I my jsme letěly maličkou čtyřmístnou Cessnou. Dostaly jsme plánek nejznámějších obrazců a když jsme letěli nad některým z nich, pilot nás upozornil. A abychom obrazec opravdu viděly, naklonil se tak, aby koncem křídla směřoval na něj. A abychom viděly opravdu i z druhé strany, naklonil se nad něj i druhým křídlem a pěkně zakroužil i na druhou stranu. A tak se stalo, že jsme nejen nepromeškaly žádný z obrazců - pavouka, opici, velrybu, pelikána, kolibříka, ani astronauta - ale velmi se nám ulevilo, když jsme po půlhodině stanuly na pevné zemi. Pochopily jsme všudypřítomné otázky na zdravotní stav cestovatelů a silný zápach desinfekce na WC na letišti.

Napište nám
| | info@cumbres.cz
Reklama
© Las Cumbres (2005 — 2024)